Strona używa ciasteczek. Kontynuowanie przeglądania serwisu traktowane jest jako zgoda na ich używanie.
Więcej informacji o ciasteczkach (i ich blokowaniu) można znaleźć na stronach: Wikipedia i Wszystko o ciasteczkach.
EG0000
Strona główna aplikacji
Jednostka:
 login   hasło     
Weryfikacja podpisów
Formularz uniwersalny
Deklaracja na podatek od środków transportu
Wniosek internetowy o rozszerzenie uprawnień w Portalu
RIS - wniosek o wykreślenie
Rejestracja pojazdu
Wniosek o wpis
Wniosek aktualizacyjny
Deklaracja na podatek od środków transportu DT1
Załacznik do deklaracji podatkowej od środków transportu DT1A
Wniosek internetowy Interesanta
Wniosek internetowy o charakterze ogólnym
Test
Rejestracja próbna beneficjenta Rynku Pracy
Rejestracja bezrobotnego
Rejestracja poszukującego pracy
Wniosek o wystawienie zaświadczenia
Formularz potwierdzenia gotowości
Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
Wniosek o zasiłek rodzinny
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
Wniosek o przyznanie stypendium na kontynuowanie nauki
Skarga
Wniosek o dodatek aktywizacyjny
Pismo Urzędowe
Wniosek
Zgłoszenie sprawy do urzędu
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt figurowania w ewidencji działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy
Wniosek
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Skarga
Pismo urzędowe
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o usunięcie drzew lub krzewów
Modyfikacja wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia
Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Usunięcie wpisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej
Pomoc społeczna
Dodanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
Informacja o Nieruchomościach i Obiektach Budowlanych
Ankieta Aktywny Samorząd – Aktywni Mieszkańcy
Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych
Wniosek o zorganizowanie robót publicznych
Wniosek o zorganizowanie prac w zamian za refundację składek
Wniosek o zorganizowanie stażu lub przygotowania zawodowego
Wniosek o organizację robót publicznych
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Zgłoszenie wolnego miejsca pracy lub przygotowania zawodowego
Deklaracja Poufności w Systemie VIDEO-CV
Zgłoszenie oferty pracy
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (wzór 102010)
Wersja demonstracyjna aplikacji dostępna jest pod adresem: http://www.demo.esp.sygnity.pl
Prosimy o Państwa uwagi na adres eskrzynka@sygnity.pl.

Dokumentacja użytkownika:
Instrukcja dla obywatela
Sygnity S.A.